4 Μαρτίου 2011

Να βυθίζεσαι....

\"Να βυθίζεσαι στον εαυτό σου και να μην ανταμώνεις εκεί κανέναν
-αυτός είναι ο ανώτερος του καθενός στόχος"
Ρ. Μ. Ριλκε

"Να προσφέρεις στους άλλους ότι ανέσυρες μέσα από την καταβύθιση στον εσώτερο σου εαυτό..."

Γνωρίστε τους εθελοντές του "Αιματοκρήτη"!

    Γνωρίστε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους συντονιστές αιμοδοσιών του Παγκρήτιου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών&Δωρητών Οργάνων Σώμα...