3 Μαΐου 2011

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

 Η αρτηρική υπέρταση, η αυξημένη δηλαδή αρτηριακή πίεση,  είναι μια πάθηση που συνήθως δε δίνει συμπτώματα. Γι' αυτό η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης καλό είναι να γίνεται προληπτικά, από νεαρή ηλικία, τουλάχιστον μια φορά κάθε 1-2 χρόνια. Συνήθως η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης γίνεται στα πλαίσια τακτικών επισκέψεων στον οικογενειακό μας γιατρό. Μπορούμε όμως να τη μετράμε και μόνοι μας: Αν παρατηρήσουμε σταθερά τιμές αρκετά πάνω από το φυσιολογικό που είναι 120/80,  πρέπει να απευνθυθούμε σε γιατρό, ιδιαίτερα αν έχουμε και άλλους επιβαρυντικούς για την υγεία μας παράγοντες.


Γνωρίστε τους εθελοντές του "Αιματοκρήτη"!

    Γνωρίστε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους συντονιστές αιμοδοσιών του Παγκρήτιου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών&Δωρητών Οργάνων Σώμα...