14 Ιουλίου 2011

Βοηθήστε μας να τα καταφέρουμε!

Σκοπός του Αιματοκρήτη είναι να προωθήσει την Εθελοντική Αιμοδοσία από τακτικούς εθελοντές αιμοδότες αντί των συγγενικών αιμοδοτών αντικατάστασης, συμβάλλοντας στην επάρκεια της χώρας μας σε αίμα, ώστε να μη χρειάζεται να εισάγουμε αίμα από το εξωτερικό. Βοηθήστε μας να τα καταφερουμε!

Ιούλιος 2018: Αιμοδοσίες&Δειγματοληψίες Σιέλου για Δωρεά Μυελού οστών σε Βαγιωνιά και Αυγενική!

Κυριακή 15 Ιουλίου 10:00-13:00 Εθελοντική Αιμοδοσία&Δειγματοληψία Σιέλου για Δωρεά Μυελού Οστών*στην Βαγιωνιά (στον χώρο και σε συνερ...