14 Ιουλίου 2011

Βοηθήστε μας να τα καταφέρουμε!

Σκοπός του Αιματοκρήτη είναι να προωθήσει την Εθελοντική Αιμοδοσία από τακτικούς εθελοντές αιμοδότες αντί των συγγενικών αιμοδοτών αντικατάστασης, συμβάλλοντας στην επάρκεια της χώρας μας σε αίμα, ώστε να μη χρειάζεται να εισάγουμε αίμα από το εξωτερικό. Βοηθήστε μας να τα καταφερουμε!

Γνωρίστε τους εθελοντές του "Αιματοκρήτη"!

    Γνωρίστε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους συντονιστές αιμοδοσιών του Παγκρήτιου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών&Δωρητών Οργάνων Σώμα...