3 Αυγούστου 2011

Πως θα αποκτήσουμε επάρκεια αίματος


Συνολικά, στην Ελλάδα χρειάζονται περίπου 700.000 μονάδες αίματος το χρόνο με αποτέλεσμα να χρειάζεται να εισάγουμε και απο το εξωτερικό.

Το έλλειμα σε αίμα δεν είναι ένα απλό στατιστικό δεδομένο. Πρακτικά, σημαίνει αγωνία ασθενών, συγγενών και γιατρών να βρεθεί αίμα,ιδιαίτερα σε περιόδους διακοπών. Αυτό από δεοντολογικής πλευράς είναι απαράδεκτο.

Για να λυθεί το πρόβλημα της ανεπάρκειας, δε φτάνει απλά να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των αιμοδοτών, ώστε να καλυφθεί το αίμα που εισάγουμε. Δεν αρκεί επίσης, η σωστή χρήση του αίματος από την ιατρική κοινότητα και η πρόληψη των τροχαίων (αιμοπροστασία).

Το σημαντικότερο από όλα, είναι, να μετατραπούν οι αιμοδότες που δίνουν αίμα όταν ήδη έχει παρουσιασθεί ανάγκη (αιμοδότες αντικατάστασης) σε τακτικούς. Παρόλο που στη χώρα μας έχουμε πρωτιά σε αριθμό εθελοντών αιμοδοτών παραπάνω από τους μισούς αιμοδοτούν μόνο όταν παρουσιασθεί ανάγκη σε γνωστό τους. Έτσι συντηρείται ένας φαύλος κύκλος και το έλλειμα σε αίμα παραμένει. 

Μόνο, έτσι, θα σταματήσει να συντηρείται η σημερινή ελλειμματική κατάσταση, όπως τονίζει εξάλλου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Γνωρίστε τους εθελοντές του "Αιματοκρήτη"!

    Γνωρίστε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους συντονιστές αιμοδοσιών του Παγκρήτιου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών&Δωρητών Οργάνων Σώμα...