3 Αυγούστου 2011

Πως θα αποκτήσουμε επάρκεια αίματος


Συνολικά, στην Ελλάδα χρειάζονται περίπου 700.000 μονάδες αίματος το χρόνο με αποτέλεσμα να χρειάζεται να εισάγουμε και απο το εξωτερικό.

Το έλλειμα σε αίμα δεν είναι ένα απλό στατιστικό δεδομένο. Πρακτικά, σημαίνει αγωνία ασθενών, συγγενών και γιατρών να βρεθεί αίμα,ιδιαίτερα σε περιόδους διακοπών. Αυτό από δεοντολογικής πλευράς είναι απαράδεκτο.

Για να λυθεί το πρόβλημα της ανεπάρκειας, δε φτάνει απλά να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των αιμοδοτών, ώστε να καλυφθεί το αίμα που εισάγουμε. Δεν αρκεί επίσης, η σωστή χρήση του αίματος από την ιατρική κοινότητα και η πρόληψη των τροχαίων (αιμοπροστασία).

Το σημαντικότερο από όλα, είναι, να μετατραπούν οι αιμοδότες που δίνουν αίμα όταν ήδη έχει παρουσιασθεί ανάγκη (αιμοδότες αντικατάστασης) σε τακτικούς.

Μόνο, έτσι, θα σταματήσει να συντηρείται η σημερινή ελλειμματική κατάσταση, όπως τονίζει εξάλλου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ιούλιος 2018: Αιμοδοσίες&Δειγματοληψίες Σιέλου για Δωρεά Μυελού οστών σε Βαγιωνιά και Αυγενική!

Κυριακή 15 Ιουλίου 10:00-13:00 Εθελοντική Αιμοδοσία&Δειγματοληψία Σιέλου για Δωρεά Μυελού Οστών*στην Βαγιωνιά (στον χώρο και σε συνερ...