10 Αυγούστου 2011

Τί είναι η κάρτα του εθελοντή αιμοδότη

Κάθε εθελοντής αιμοδότης που προσέρχεται στις αιμοδοσίες που διοργανώνει ο Αιματοκρήτης, με την πρώτη του αιμοληψία, αποκτά από το νοσοκομείο όπου αιμοδότησε μία κάρτα που αναγράφει: τα στοιχεία του, την ομάδα αίματός του και τον αριθμό των μονάδων αίματος (φιαλών) που έχει δώσει σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Σε κάθε μετέπειτα αιμοληψία η νέα μονάδα προστίθεται στην κάρτα. Η χρησιμότητά της έγκειται στο ότι ο αιμοδότης μπορεί με την επίδειξή της, να χρησιμοποιήσει τον αντίστοιχο αριθμό μονάδων αίαμτος, με αυτές που έχει δώσει για προσωπική του χρήση ή για συγγενικό του πρόσωπο.

Ιούλιος 2018: Αιμοδοσίες&Δειγματοληψίες Σιέλου για Δωρεά Μυελού οστών σε Βαγιωνιά και Αυγενική!

Κυριακή 15 Ιουλίου 10:00-13:00 Εθελοντική Αιμοδοσία&Δειγματοληψία Σιέλου για Δωρεά Μυελού Οστών*στην Βαγιωνιά (στον χώρο και σε συνερ...