23 Αυγούστου 2011

Παγκρήτια Συμπόσια (Φόρουμ) για την Εθελοντική Αιμοδοσία και τη Δωρεά Οργάνων

Τα Παγκρήτια Συμπόσια (Φόρουμ) για την εθελοντική αιμοδοσία και τη Δωρεά Οργάνων ξεκίνησαν να διοργανώνονται από το 2004. Γίνονται μια φορά το χρόνο και πλέον αποτελούν κεντρική εκδήλωση στην Κρήτη γύρω από αυτά τα θέματα.

4ο Συμπόσιο για την Εθελοντική Αιμοδοσία και τη Δωρεά Οργάνων

5ο Συμπόσιο για την Εθελοντική Αιμοδοσία και τη Δωρεά Οργάνων

6ο Συμπόσιο για την Εθελοντική Αιμοδοσία και τη Δωρεά Οργάνων