23 Αυγούστου 2011

Παγκρήτια Συμπόσια (Φόρουμ) για την Εθελοντική Αιμοδοσία και τη Δωρεά Οργάνων

Τα Παγκρήτια Συμπόσια (Φόρουμ) για την εθελοντική αιμοδοσία και τη Δωρεά Οργάνων ξεκίνησαν να διοργανώνονται από το 2004. Γίνονται μια φορά το χρόνο και πλέον αποτελούν κεντρική εκδήλωση στην Κρήτη γύρω από αυτά τα θέματα.

4ο Παγκρήτιο Συμπόσιο για την Εθελοντική Αιμοδοσία και τη Δωρεά Οργάνων

5ο Παγκρήτιο Συμπόσιο για την Εθελοντική Αιμοδοσία και τη Δωρεά Οργάνων

6ο Παγκρήτιο Συμπόσιο για την Εθελοντική Αιμοδοσία και τη Δωρεά Οργάνων
Πρόγραμμα

8ο Παγκρήτιο Συμπόσιο για την Εθελοντική Αιμοδοσία και τη Δωρεά Οργάνων
Ανακοίνωση


Γνωρίστε τους εθελοντές του "Αιματοκρήτη"!

    Γνωρίστε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους συντονιστές αιμοδοσιών του Παγκρήτιου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών&Δωρητών Οργάνων Σώμα...