3 Αυγούστου 2011

Ομάδες ΑίματοςΗ ύπαρξη ορισμένων αντιγόνων στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων, κατηγοριοποιούν το αίμα στις ομάδες αίματος (Α, Β, ΑΒ, Ο). Επιπλέον, η ύπαρξη ή η απουσία του παράγοντα Rhesus το διακρίνει σε Rhesus θετικό ή αρνητικό, αντίστοιχα.

Η συχνότητα των ομάδων αίματος στον Ελληνικό πληθυσμό είναι:

Ομάδα Α 42%
Ομάδα Β 8%
 Ομάδα Ο 47%
Ομάδα ΑΒ 3%


Το 85% είναι άτομα Rhesus θετικά και το 15% Rhesus αρνητικά.


Οι ομάδες αίματος κληρονομούνται! Μένουν ίδιες δηλαδή σε όλη μας τη ζωή! (Σε αντίθεση με τις ποδοσφαιρικές!!!)

Γνωρίστε τους εθελοντές του "Αιματοκρήτη"!

    Γνωρίστε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους συντονιστές αιμοδοσιών του Παγκρήτιου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών&Δωρητών Οργάνων Σώμα...