4 Αυγούστου 2011

Σκοπός-Αντικείμενα Δράσης

ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝA ΔΡΑΣΗΣ
Α. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Σκοπός του Αιματοκρήτη είναι να προωθήσει την Εθελοντική Αιμοδοσία από τακτικούς εθελοντές αιμοδότες, αντί των συγγενικών αιμοδοτών αντικατάστασης, συμβάλλοντας στην επάρκεια της χώρας μας σε αίμα, ώστε να μη χρειάζεται να αναζητά κανείς αίμα τη δύσκολη ώρα της αρρώστιας.

Πρωταρχική δράση προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η διοργάνωση τακτικών αιμοδοσιών και η ενημέρωση του κόσμου με τρόπο συστηματικό και σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς κάθε περιοχής και φυσικά τις μονάδες αιμοδοσίας τον νοσοκομείων.

Βασικό χαρακτηριστικό του συλλόγου μας είναι ότι δε διαθέτει τράπεζα αίματος και ούτε διαχειρίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο το αίμα που συλλέγεται κατά τις αιμοδοσίες. Κάθε αιμοδότης λαμβάνει ατομική κάρτα που μπορεί να χρησιμοποιήσει σε μελλοντική δική του ανάγκη ή συγγενή του.

Β. ΔΩΡΕΑ ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ

Στην Ελλάδα έχουμε ελάχιστους Δωρητές Μυελού των Οστών. Κάθε χρόνο, 50 περίπου παιδιά από τη χώρα μας δε βρίσκουν συμβατό δότη. Επειδή παίζει ρόλο και η καταγωγή στη συμβατότητα, είναι σημαντικό στην Κρήτη οι αιμοδότες να γίνουν και δωρητές μυελού των οστών και μάλιστα συνειδητοποιημένοι. Ο Αιματοκρήτης κατά τη διάρκεια των αιμοδοσιών πραγματοποιεί προσωπική ενημέρωση στους αιμοδότες που ενδιαφέρονται και στη συνέχεια γίνονται δειγματοληψίες για δωρεά μυελού οστών για όποιον επιθυμεί.

Γ. ΔΩΡΕΑ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Ο Αιματοκρήτης στηρίζοντας την δωρεά ομφάλιου αίματος προς δημόσια χρήση, πραγματοποιεί ενημερωτικές συναντήσεις σε εγκύους και συνεργάζεται με την Ελληνική Τράπεζα Φύλαξης Ομφαλοπλακουντιακού Αιματος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.


Δ. ΔΩΡΕΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

Είναι σημαντικό να αυξηθούν οι τακτικοί δότες αιμοπεταλίων που πραγματικά σώζουν ζωές. Ο Αιματοκρήτης ενημερώνει τους αιμοδότες για τη διαδικασία αυτή, η οποία γίνεται μόνο στο νοσοκομείο για τους έχοντες τις προϋποθέσεις αιμοπεταλιοδότες.


Ε. ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

Εκτός από τις ενημερωτικές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και επειδή θεωρούμε ότι για να προαχθεί πλέον η Δωρεά Oργάνων στην Ελλάδα, απαιτούνται βαθιές οργανωτικές αλλαγές, ο Αιματοκρήτης έχει καταθέσει σχετικές προτάσεις και υπομνήματα στους αρμόδιους φορείς. Ενημερώνει έγκυρα τους πολίτες γι αυτό το θέμα και πραγματοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης για την προαγωγή της Ιδέας της Δωρεάς Οργάνων.

Ιούλιος 2018: Αιμοδοσίες&Δειγματοληψίες Σιέλου για Δωρεά Μυελού οστών σε Βαγιωνιά και Αυγενική!

Κυριακή 15 Ιουλίου 10:00-13:00 Εθελοντική Αιμοδοσία&Δειγματοληψία Σιέλου για Δωρεά Μυελού Οστών*στην Βαγιωνιά (στον χώρο και σε συνερ...