3 Αυγούστου 2011

Τι γίνεται το αίμα που δίνουμε


Το αίμα που δίνουμε ελέγχεται από το νοσοκομείο για ορισμένα νοσήματα και διαχωρίζεται στα διάφορα συστατικά του. Έτσι, από τη μια μονάδα («φιάλη») μπορούμε να βοηθήσουμε τρεις ή και τέσσερις ανθρώπους!♥ Το αίμα είναι διαθέσιμο για να χρησιμοποιηθεί περίπου σε 48 ώρες. Σε αυτό το διάστημα υπόκειται σε εργαστηριακό έλεγχο και διαχωρισμό στα συστατικά του:


Α. Εργαστηριακός έλεγχος

Προσδιορίζονται οι ομάδες αίματος, το Rhesus και πραγματοποιείται έλεγχος για μεταδιδόμενα νοσήματα: ιό του AIDS, ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C κ.α. Ο έλεγχος γίνεται με αντιδραστήρια και μεθόδους μεγάλης ευαισθησίας και ειδικότητας.


Β. Διαχωρισμός στα συστατικά

Η μονάδα αίματος φυγοκεντρείται και κλασματοποιείται στα συστατικά της (ερυθρά κύτταρα, αιμοπετάλια και πλάσμα). Ανάλογα με την πάθηση, οι ασθενείς χρειάζονται διαφορετικά συστατικά.

Γνωρίστε τους εθελοντές του "Αιματοκρήτη"!

    Γνωρίστε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους συντονιστές αιμοδοσιών του Παγκρήτιου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών&Δωρητών Οργάνων Σώμα...