3 Αυγούστου 2011

Ποιός μπορεί να δώσει αίμα

Η επιλογή της καταλληλότητας του αιμοδότη γίνεται με βάση κανόνες που  προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρας και αναθεωρούνται σύμφωνα με τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα.

Γενικός κανόνας είναι ότι αίμα μπορεί να δώσουν όλοι οι άνθρωποι από 18 έως 62 ετών, που βρίσκονται σε καλή γενική κατάσταση υγείας και ζυγίζουν πάνω από 50 κιλά.

Οι γυναίκες μπορούν να αιμοδοτούν κάθε τέσσερις μήνες και οι άνδρες κάθε τρεις.

Υπάρχουν, βέβαια, πολλές λεπτομέρειες στη διαδικασία της επιλογής και σε κάθε περίπτωση αποφασίζει ο υπεύθυνος γιατρός της αιμοδοσίας τη δεδομένη στιγμή. Μερικές φορές, ο υποψήφιος αιμοδότης αποκλείεται από την αιμοδοσία.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ

Γνωρίστε τους εθελοντές του "Αιματοκρήτη"!

    Γνωρίστε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους συντονιστές αιμοδοσιών του Παγκρήτιου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών&Δωρητών Οργάνων Σώμα...