19 Σεπτεμβρίου 2011

Πως κυκλοφορεί το αίμα στον οργανισμό

   Tο αίμα για να επιτελέσει τις λειτουργίες του, πρέπει να "κυκλοφορεί" συνεχώς. Οι σωλήνες μέσα στους οποίους «τρέχει» το αίμα ονομάζονται αιμοφόρα αγγεία, η δε καρδιά είναι η αντλία πού δίνει στο αίμα την ώθηση για να κυκλοφορήσει. Η καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία αποτελούν μαζί το καρδιαγγειακό σύστημα.

Η καρδιά αποτελεί ένα ισχυρό μυ που συστέλλεται περίπου 70 φορές το λεπτό, όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση ηρεμίας (αλλά μπορεί να φτάνει να επιτελεί ακόμα και 200 συστολές ανά λεπτό, όταν απαιτείται να αποστέλλει πολύ περισσότερο αίμα).

Τα αγγεία χωρίζονται σε αρτηρίες (που στέλνουν το αίμα από την καρδιά στους ιστούς και τους πνεύμονες), φλέβες (που επιστρέφουν πίσω το αίμα στην καρδιά) και τριχοειδή (μικρά αγγεία όπου γίνεται η ανταλλαγή οξυγόνου).

ΠΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ?

Η καρδιά στέλνει το αίμα στους πνεύμονες -για να οξυγονωθεί και να αποβάλει το διοξείδιο του άνθρακα- και από εκεί επιστρέφει πάλι στην καρδιά (μικρή κυκλοφορία). Στη συνέχεια η καρδιά στέλνει το αίμα στους ιστούς σε όλο το σώμα μέσω όλο και λεπτότερων αρτηριών μέχρι των πολύ λεπτών αγγείων (τριχοειδών) όπου γίνεται η ανταλλαγή οξυγόνου με διοξείδιο. Από εκεί, στην αρχή μικρές και στη συνέχεια όλο και μεγαλύτερες φλέβες, επιστρέφουν το αίμα στην καρδιά (μεγάλη κυκλοφορία). Στην συνέχεια το αίμα πάει από την καρδιά στους πνεύμονες και ουτοκαθεξής.

Γνωρίστε τους εθελοντές του "Αιματοκρήτη"!

    Γνωρίστε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους συντονιστές αιμοδοσιών του Παγκρήτιου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών&Δωρητών Οργάνων Σώμα...