19 Σεπτεμβρίου 2011

Πως συμπληρώνω το ερωτηματολόγιο της αιμοδοσίας?

Όταν επισκεφτείτε την αιμοδοσία ή το χώρο όπου βρίσκεται το κινητό συνεργείο, συμπληρώνεται ένα ερωτηματολόγιο που δίδεται εκεί και το οποίο περιέχει ερωτήσεις σχετικά με το ιατρικό σας ιστορικό. Στη συνέχεια ο γιατρός της αιμοδοσίας μπορεί να σας κάνει ορισμένες διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με την υγεία σας.

Είναι σημαντικό να απαντήσετε με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα. Πολλές φορές οι άνθρωποι ιδιαίτερα όταν αιμοδοτούν για κάποιο συγγενή τους στην αγωνία τους ξεχνούν ή και αποκρύπτουν ορισμένα στοιχεία. Μη βάζετε τον εαυτό σας σε τέτοια θέση.

Γενικά, προτιμήστε να αιμοδοτήσετε σε ήρεμες συνθήκες και χωρίς πίεση! Η ασφάλεια του αίματος είναι υπόθεση όλων μας! 

Γνωρίστε τους εθελοντές του "Αιματοκρήτη"!

    Γνωρίστε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους συντονιστές αιμοδοσιών του Παγκρήτιου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών&Δωρητών Οργάνων Σώμα...