3 Μαΐου 2011

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

 Η αρτηρική υπέρταση, η αυξημένη δηλαδή αρτηριακή πίεση,  είναι μια πάθηση που συνήθως δε δίνει συμπτώματα. Γι' αυτό η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης καλό είναι να γίνεται προληπτικά, από νεαρή ηλικία, τουλάχιστον μια φορά κάθε 1-2 χρόνια. Συνήθως η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης γίνεται στα πλαίσια τακτικών επισκέψεων στον οικογενειακό μας γιατρό. Μπορούμε όμως να τη μετράμε και μόνοι μας: Αν παρατηρήσουμε σταθερά τιμές αρκετά πάνω από το φυσιολογικό που είναι 120/80,  πρέπει να απευνθυθούμε σε γιατρό, ιδιαίτερα αν έχουμε και άλλους επιβαρυντικούς για την υγεία μας παράγοντες.