15 Μαρτίου 2013

Μια ακόμη αιμοδοσία στην Χερσόνησο!  Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών

και Δωρητών Οργάνων Σώματος «Αιματοκρήτης» με σκοπό

την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας

και σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο Ενορίας Άνω Χερσονήσου,

τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χερσονήσου,

τις ενορίες και τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής,

καθώς και το  Δήμου Χερσονήσου

διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία στο Λιμ. Χερσονήσου,

την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 
στο Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Λιμ. Χερσονήσου

(πρώην Δημαρχείο).

Η τακτική εθελοντική αιμοδοσία είναι πολιτισμός.

Γίνε και συ σταθερός εθελοντής αιμοδότης.
Γνωρίστε τους εθελοντές του "Αιματοκρήτη"!

    Γνωρίστε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους συντονιστές αιμοδοσιών του Παγκρήτιου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών&Δωρητών Οργάνων Σώμα...