29 Οκτωβρίου 2014

1η Νοεμβρίου 2014-Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων

 "Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόµατί µου"
εδάφιο 3 του 141 [Ο', 140] Ψαλμού του Δαβίδ
 

Ιούλιος 2018: Αιμοδοσίες&Δειγματοληψίες Σιέλου για Δωρεά Μυελού οστών σε Βαγιωνιά και Αυγενική!

Κυριακή 15 Ιουλίου 10:00-13:00 Εθελοντική Αιμοδοσία&Δειγματοληψία Σιέλου για Δωρεά Μυελού Οστών*στην Βαγιωνιά (στον χώρο και σε συνερ...