13 Ιουνίου 2018

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ&ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΣΙΕΛΟΥ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ