16 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Αιματοκρήτης συμμετέχει στο 2ο Φεστιβαλ Εθελοντισμού με ενημερωτικό περίπτερο και δειγματοληψίες σιέλου για δωρεά μυελού οστών