Δωρεά Μυελού Οστών


Κάθε μέρα πολλοί άνθρωποι περιμένουν με αγωνία για να βρουν ιστοσυμβατό δότη μέσα από τους δωρητές που έχουν τυποποιηθεί στο Εθνικό Μητρώο Δοτών Μυελού των Οστών και την Παγκόσμια Δεξαμενή. Οι ασθενείς αυτοί έχουν λευχαιμία, καρκίνο ή άλλες σοβαρές αιματολογικές ασθένειες, στις οποίες, ο μυελός των οστών (το εργοστάσιο όπου φτιάχνονται τα κύτταρα του αίματος) παρουσιάζει κάποια διαταραχή. Παρόλο που οι ασθενείς αυτοί θα μπορούσαν να θεραπευθούν με μεταμόσχευση μυελού των οστών κάποιοι από αυτούς, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά, τελικά πεθαίνουν επειδή δεν βρίσκεται συμβατός δότης.

Παρόλο που είναι απλή πια η διαδικασία λήψης μυελού των οστών με δυνατότητα να ληφθεί από το περιφερικό αίμα (και όχι μόνο από τη λεκάνη όπως παλιότερα), ο κόσμος δεν είναι αρκετά ενημερωμένος πάνω σε αυτό το ζήτημα.

Μπορείς να βοηθήσεις: Είναι "κρητικής" σημασίας!

Παρόλο που υπάρχουν περισσότεροι από δέκα τέσσερα εκατομμύρια δωρητές μυελού οστών στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δωρητών Οργάνων, πάντοτε υπάρχει ανάγκη επειδή ο κάθε ιστικός τύπος είναι ιδιαίτερα ξεχωριστός. Η εθνική καταγωγή παίζει σημαντικό ρόλο στην ιστοσυμβατότητα. Για παράδειγμα, είναι πολύ πιο πιθανό ένας άνθρωπος κρητικής καταγωγής να "ταιριάζει" με κάποιον κρητικό.
Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος «Αιματοκρήτης» αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του ζητήματος της Δωρεάς Μυελού των Οστών, προσπαθεί να διαδόσει την ιδέας αυτή και να ευαισθητοποιήσει το κοινό και ειδικά τους εθελοντές αιμοδότες, ενημερώνοντάς τους για τη διαδικασία.

Που μπορώ να γίνω Δωρητής Μυελού των Οστών στο Νομό Ηρακλείου:

Στις αιμοδοσίες που διοργανώνει ο «Αιματοκρήτης»,  σε συνεργασία με κινητά συνεργεία των μονάδων αιμοδοσίας, μπορούν όσοι επιθυμούν αφού ενημερωθούν προσωπικά, να δώσουν δείγμα (αίματος ή σίελου) για να γίνουν δωρητές μυελού οστών (ή όπως λέγεται πιο σιωστά  "δωρητές αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων") και φυσικά και στις μονάδες αιμοδοσίας του Βενιζελείου και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Γίνε και εσύ δωρητής μυελού των οστών γιατί...

"Ίσως είσαι απλά ένα άτομο σ'αυτό τον κόσμο, όμως για καποιον μπορείς να γίνεις ολόκληρος ο κόσμος"

Πώς να ανακοινώσω στην οικογένεια μου ότι θέλω να γίνω δωρητής οργάνων..

Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων επιθυμεί ή έχει ήδη γίνει δωρητής οργάνων αλλά δυσκολεύεται να ανακοινώσει την απόφαση του στα υπόλοιπα μέλη...